Hej! Jag heter Björn Christensen, är legitimerad psykolog och hjälper sedan tjugo år tillbaka människor att förändra sina liv. Oavsett om det du vill förändra har att göra med ditt privatliv eller arbetslivet, en livslång svårighet eller en situation som precis har uppstått, är jag intresserad av att tillsammans med dig utforska svårigheterna, valmöjligheterna och hur du går vidare.

Exempel på svårigheter jag kan hjälpa dig med är ångest, nedstämdhet, relationssvårigheter (med partner, barn eller vänner), ensamhet, traumatiska erfarenheter eller osäkerhet på vad som är meningen med ditt liv. Det kan också handla om arbetsrelaterade svårigheter som hur du ska hantera din roll som chef eller medarbetare, hur du hanterar besvärliga arbetsrelationer eller vad som är nästa steg i karriären. Jag vänder mig också särskilt till skapande konstnärer och kreativa grupper för att jobba med de specifika svårigheter detta innebär.

Läs mer om de olika formerna av hjälp som jag erbjuder genom att klicka dig fram i menyn till vänster eller fortsätt att läsa här nedan för praktisk information.

Om vi träffas individuellt går första samtalet alltid ut på att både du och jag gör en bedömning om jag är rätt person för att hjälpa dig.

Boka ett första möte via tel. 08-4444 333 eller formuläret nedan!

Praktisk information

Tider

Mina tider för individuella samtal är i princip vardagar (ej fredagar) mellan kl. 9.00 och 17.00. Allmänna helgdagar bortfaller, samt jul- och sommaruppehåll (juli).

Återbud

För uteblivande eller återbud samma dag betalas fullt pris. För återbud mindre än en vecka i förväg betalas halva kostnaden.

Journal och sekretess

Psykologisk behandling faller under Hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att jag som psykolog måste föra journal, det vill säga anteckningar om våra samtal. Dessutom gäller Sekretesslagen, vilket innebär att jag endast med ditt medgivande får föra informationen vidare. Vid misstanke om allvarliga brott har polis och socialtjänst dock rätt att begära journal.

Egen handledning

För oss som jobbar seriöst med terapi är egen handledning en självklarhet. I denna kan du som klient komma att diskuteras (utan att din identitet röjs) med kollegor som också omfattas av Sekretesslagen. Syftet med detta är att du ska få en så bra behandling som möjligt.

Om du blir missnöjd

För att psykologlegitimationen ska vara en kvalitetsstämpel är det viktigt att du talar om när du känner dig oprofessionellt bemött. Tag i första hand upp detta med mig, men du kan också göra en anmälan till någon av följande instanser:

Svenska psykologförbundets etiska råd: etikradet@psykologforbundet.se.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd: www.hsan.se.

I enlighet med Patientsäkerhetslagen erbjuds du och dina närstående möjlighet att delta i det patientsäkerhetsarbete som varje vårdgivare är skyldig att bedriva.

Priser

För individuella samtal är priset för privatpersoner i princip 1200 kronor för ett samtal på 45 minuter eller 2000 för 90 minuter. Priset är förhandlingsbart, så om din ekonomi är begränsad försöker vi hitta ett pris som fungerar för oss båda!

För parterapi rekommenderas 90-minuterssamtal.

Skapande konstnärer kan antingen betala som privatperson (se ovan) eller som företag (något dyrare). Kostnaden för kreativa grupper beror på hur upplägget och betalningsförmågan ser ut.

Psykoterapi är momsbefriat. För coaching tillkommer 25 % moms.

Arvodet faktureras i efterskott, förutom terminsavgifter, vilka betalas i förskott.

Kontakta mig gärna för ytterligare information eller boka ett första möte via tel. 08-4444 333 eller formuläret nedan!