Artister och konstnärer

Artister och konstnärer av skilda slag stöter ofta på speciella svårigheter som har att göra med kreativitet, mötet med publiken, identitet, struktur och ekonomi:

  • ”Skrivkramp” – när det kreativa flödet stannar av
  • ”Rampfeber” – när mötet med publiken väcker ångest
  • Roll och identitet – när det blivit svårt att skilja ”konstnären” från personen
  • Kaos – brist på struktur i vardagen och otydliga gränser mellan arbete och fritid
  • Idealist eller entreprenör? – kan man ägna sig åt något man inte tjänar pengar på?

Du behöver förstås inte vara professionell artist för att lida av någon av dessa svårigheter. Många yrken är kreativa, innebär olika former av ”uppträdande” inför publik och väcker frågan om roll och identitet. Att vara egenföretagare, arbetslös eller sjukskriven innebär ofta en brist på struktur och huruvida vi jobbar för att tjäna pengar eller för att göra något vi tror på är nog en fråga många önskar att de inte skulle behöva ställa.

Själv har jag under lång tid intresserat mig för dessa frågor och hjälper gärna dig att hitta nya sätt att hantera dem.

I övrigt gäller samma principer som för individuella samtal.

Boka ett första möte på tel. 08-4444 333 eller skicka formuläret nedan!

 

Kreativa grupper – bandcoaching

Att få arbetsgrupper att fungera väl är ofta en komplicerad process och ju mer känslomässigt engagerade gruppens medlemmar är desto större är potentialen både för kreativ utveckling och destruktiva låsningar. I konstnärligt skapande grupper är det personliga engagemanget ofta väldigt stort. Man brinner för det man gör, har visioner och identifierar sig med sitt projekt. Man är mer beroende av ett kreativt flöde än i andra arbetsgrupper. Ofta tillbringar man dessutom mycket tid tillsammans och gränsen mellan arbete och privatliv kan vara otydlig. Kärleksrelationer inom gruppen kan till exempel utgöra en extra komplikation. Om en person i gruppen har en dominant personlighet riskerar detta att leda till att andra känner sig frustrerade i sin egen kreativitet. Om flera personer i gruppen har starka åsikter kan konflikterna bli svåra att hantera. Om det finns en obalans mellan känslor och tankar i kommunikationen kan det bli svårt att lösa de problem som oundvikligen uppstår.

Mitt sätt att arbeta med kreativa grupper liknar hur jag jobbar med teamutveckling,  fast med lite extra fokus på just det känslomässiga engagemanget och den otydliga gränsen mellan arbete och privatliv. Upplägget görs utifrån gruppens behov och arbetet kan antingen ske på min mottagning eller på annan plats.

Boka ett första möte på tel. 08-4444 333 eller skicka formuläret nedan!