Att mötas i närvaro

– kommunikationsträning för självkännedom och gemenskap

 

Denna termin (HT 2019) är ingen grupp planerad, men skicka gärna en intresseanmälan via formuläret nedan om du är intresserad!

Plats: Blå vinden, Tomtebogatan 6 i Stockholm (S:t Eriksplan)

Antal deltagare: max 12

Ledare: leg. psykolog Björn Christensen

Kostnad: första tillfället gratis prova på, efter detta bestämmer du om du vill vara med resten av terminen. Terminsavgiften är donationsbaserad, d.v.s. du väljer själv hur mycket du ger, men en rekommendation för att verksamheten ska kunna fortsätta är ca 3000 kr/termin.

Anmälan: info@stockholmspsykologen.se eller formuläret nedan.

 

Gruppens mål är en ökad närvaro, öppenhet och kommunikationsfärdighet. Vi utforskar vad som händer i oss själva och gruppen här och nu, öppnar oss för att upptäcka något nytt och experimenterar med hur vi kan kommunicera på ett sätt som bidrar till ett nyfiket och tillåtande klimat i gruppen.

En utgångspunkt är att våra svårigheter i vardagen kommer upp när vi fokuserar på det som händer här och nu i gruppen, samt att  vi kan tillämpa det vi lär oss i gruppen även i vår vardag.

Teman som kommer att beröras:

  • att vara närvarande i nuet

  • att lyssna aktivt och kommunicera effektivt

  • att minska oro, spänning och energilöshet

  • att skapa ett nyfiket utforskande klimat

  • att använda känslor som en källa till energi och information

  • att behålla vår integritet samtidigt som vi öppnar oss för andra

Gruppen är öppen för alla nyfikna – prova på ett möte och se om det är något du vill fortsätta med! Gruppen sluts när vi har tolv deltagare.

Välkommen med dina frågor eller din anmälan i formuläret nedan!