Chefshandledning/executive coaching

Varje chef har åtminstone periodvis ett behov av någon utanförstående att diskutera idéer och svårigheter med. Det kan handla om rollen som chef, relationer till medarbetare och andra chefer, identitet och värderingar, stresshantering, karriärplanering eller problemlösning. 

Chefshandledning kan utgöras av enstaka samtal eller en kortare eller längre serie av samtal. Dessa kan antingen genomföras på min mottagning vid S:t Eriksplan eller på annan lämplig plats.