DSC_1186.jpg

Björn Christensen Psykologtjänst

Björn Christensen Psykologtjänst är ett enpersonsföretag, bildat 1996. Jag är legitimerad psykolog, vidareutbildad inom psykoterapi och grupprocess och nästan färdig specialist i klinisk psykologi. Jag har även jobbat inom psykiatrisk öppenvård, rättspsykiatri, samt som retoriklärare på universitet och högskola.

I dag jobbar jag med psykoterapi, coaching, handledning, grupputveckling, utbildning och organisationskonsultation. Jag har ett systemiskt förhållningssätt och inom ramen för detta integrerar jag bland annat psykodynamisk, affektfokuserad, kroppsorienterad och kognitiv beteendeterapi, samt olika teorier och metoder för grupputveckling. Läs mer om mina tjänster för privatpersoner respektive organisationer.

 

Värdegrund

Allt jag gör baseras på en uttalad värdegrund. En förutsättning för samarbete är att denna värdegrund i hög utsträckning sammanfaller med kundens. Min värdegrund kan sammanfattas med ledorden demokrati, rättvisa, frihet och ansvar. Jag anser att alla ska få vara delaktiga i beslut som rör deras egen situation och att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska gälla som ett minimum av livskvalitet för alla. För mig innebär detta till exempel att alla medarbetare på en arbetsplats har rätt att uttrycka sina åsikter och att dessa åsikter tas på allvar, men också att alla har ett gemensamt ansvar för det rådande arbetsplatsklimatet och eventuella missförhållanden.