Den levande kroppen
och
den helande gruppen

En helgworkshop med fokus på närvaro, kropp och kommunikation
 

Tid: nästa tillfälle planeras när tillräckligt många anmält intresse!

Plats: Tomtebogatan 6 i Stockholm (S:t Eriksplan)
Antal deltagare: max 12
Ledare: leg. psykolog Björn Christensen
Kostnad: 1500 kr eller efter förmåga
Anmälan intresse via formuläret nedan!

Välkommen till en helg full av liv och rörelse, närvaro och gemenskap! Med målet att få mer tillgång till våra känslor och vår energi samt en större öppenhet och gemenskap i mötet med varandra, kommer vi att använda oss av fysiska övningar (bioenergetics, yoga, dans, lek, massage), meditation och samtal.
Utgångspunkten är att vi föds fulla av liv, men med tiden ofta förlorar en stor del av vår vitalitet på grund av kroppslig, tanke- och beteendemässig stelhet. Vi fastnar i invanda mönster och förlorar kontakten med våra spontana impulser, nyfikenhet, kreativitet och lekfullhet. Det här leder också till en mindre meningsfull upplevelse av våra relationer till oss själva, andra människor och livet som helhet.
Förutom de fysiska övningarna kommer vi också att utforska hur vi kan kommunicera med varandra med större autenticitet, nyfikenhet och medkänsla, så att våra relationer präglas mer av gemenskap och mening.
Vi lägger stor vikt vid personlig integritet, det vill säga rätten och ansvaret att sätta egna gränser. Du tränas i och uppmuntras att göra medvetna val där du säger ja eller nej till varje moment av helgen.
Workshopen är öppen för alla nyfikna.
Jag som leder workshopen heter Björn Christensen och har jobbat som psykolog i 17 år, framför allt med psykoterapi med individer, par och grupper. Med tiden har jag intresserat mig allt mer för hur vi påverkar och påverkas av de system (relationer, grupper, organisationer, kulturer) vi ingår i. Jag betraktar de flesta mänskliga svårigheter som en konsekvens av vår oförmåga att se det större sammanhanget – att vi tar det personligt när det som sker beror mer på sammanhanget än på oss själva som individer. Jag har en psykodynamisk psykoterapeututbildning och de sista sex åren har jag utbildat mig på Systems-Centered Training and Research Institute i USA, England och Sverige. Min styrka är att ha tillgång till mina känslor och mitt rationella tänkande samtidigt och min dröm är en värld full av nyfikenhet, lust och medkänsla med allt som lever!

Välkommen med dina frågor eller din anmälan i formuläret nedan!