Individuella samtal

För individuella samtal brukar jag rekommendera 45 minuter per samtal, eftersom samtalen ofta är intensiva och det kan vara svårt att hålla sig koncentrerad längre än så. Men vill man så kan man istället välja 90 minuter per samtal.

Vi börjar alltid med ett förutsättningslöst första samtal, vars syfte är att både du och jag ska bedöma om jag är rätt person för att hjälpa dig – om vi matchar varandra. Ofta behövs ytterligare ett eller två samtal för att vi ska få en tydlig bild av dina svårigheter och hur vi skulle kunna lägga upp vårt gemensamma arbete. Vi formulerar mål, bestämmer hur tätt vi ska ses och under hur lång tid. Alternativt kommer vi fram till att jag inte är rätt person för att hjälpa dig, men förhoppningsvis kan vi ändå lära något av vårt möte, som underlättar för dig att hitta det du söker.

Det vanligaste är att man ses en gång i veckan under åtminstone en termin (ca 20 samtal) och emellanåt utvärderar kontakten och tar upp frågan om det är dags att avsluta. Har man lust och möjlighet att träffas oftare (2-3 samtal i veckan), så blir det en intensivare och ofta effektivare process. Ses man i stället mer sällan (t.ex. varannan vecka) blir processen något mindre effektiv, men det kan ändå vara betydligt bättre än inget alls! Går svårigheterna att avgränsa kan vi också bestämma oss för en kortare kontakt, t.ex. 14 samtal.

Vi kommer också överens om ett pris, baserat på din betalningsförmåga och hur ofta vi kommer att ses.

Mer om hur jag arbetar kan du läsa under allmänt.

Boka ett första samtal på tel. 08-4444 333 eller skicka formuläret nedan!