Konflikthantering

Konflikter tillhör vardagen i varje arbetsgrupp och oftast hittar man åtminstone någorlunda tillfredsställande lösningar, men ibland kör man helt enkelt fast och behöver någon utomstående som hjälper till. I en sådan situation är det viktigt att klargöra i vilket sammanhang konflikten utspelar sig, vad som är sammanhangets mål och vilka funktionella roller de inblandade har i just detta sammanhang. Vidare är det viktigt att alla sidor får komma till tals och att man försäkrar sig om att man förstått varandra. Det är inte ovanligt att man i detta arbete upptäcker att man fastnat i en ond cirkel där man triggar varandra allt längre in i roller som tar saker personligt i stället för att tänka systemiskt, d.v.s. hur kan vi förstå individuella upplevelser som uttryck för ett system som vi har gemensamt ansvar för? Och hur kan vi genom att sätta systemets bästa framför våra personliga önskemål i längden få ut mer av systemet även på ett personligt plan?

Hur omfattande arbete som behövs för att lösa en konflikt beror helt på sammanhanget, men en tumregel är att ju längre tid konflikten har pågått, desto mer tid behövs för att lösa den. I samband med det första mötet diskuteras hur det fortsatta arbetet kan läggas upp.