Krisstöd och stresshantering

Orsakerna kan vara många till varför en chef eller medarbetare under en period kan behöva lite extra stöd. Det kan vara förändringar eller händelser på arbetsplatsen såsom ökad arbetsbelastning, omplacering, olycka eller rån. Eller så kan det vara händelser i privatlivet som är svåra att lägga åt sidan när man kommer till jobbet, som att man fått barn (och inte får sova på nätterna), en skilsmässa eller en anhörigs sjukdom eller död. Oavsett orsaken så kan ett samtalsstöd vara en god investering för att hjälpa personen att hantera sin situation och göra ett så gott jobb som möjligt. I vissa fall kan trepartssamtal med en överordnad vara ett sätt att hitta konstruktiva lösningar och att skapa klarhet i vilken arbetsbelastning som för tillfället är realistisk.