Ledarutbildning

Att vara en god ledare är en tuff utmaning som kräver många färdigheter. Förutom kunskap om marknaden och organisationen man jobbar inom behöver man kunna inspirera, kommunicera, hantera stress, ta tuffa samtal, lösa konflikter, stötta krisande medarbetare, hålla ordning och sätta gränser. En förutsättning för detta är att man har en förståelse för hur människor (inklusive man själv) och grupper fungerar, tränar sina praktiska färdigheter och får återkoppling på dessa. Mina ledarutbildningar skräddarsys efter organisationens behov, men är alltid i huvudsak upplevelsebaserade med mycket praktisk träning och återkoppling.