Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen är organisationens hjärta och svårigheter med kommunikation, relationer och problemlösning här får ofta långtgående konsekvenser för hela organisationen. Även om tidspressen ofta är stor är det som regel väl värt att lägga ner tid på att titta på hur gruppen fungerar, klargöra mål och roller, utforska vad som hjälper respektive hindrar gruppen från att fungera ännu bättre, samt hur man kan undanröja de hinder som finns.

Ledningsgruppsutveckling kan antingen ske som en punktinsats (t.ex. två heldagar) eller som en fortlöpande process över tid.