Organisationsutveckling

Företag och organisationer påverkas av starka krafter både inifrån och utifrån, som ingen inom organisationen kan ha full översikt över. Det har inte konsulten heller, men denne kan tillföra ett opartiskt utifrånperspektiv som kan vara till stor hjälp i komplexa situationer. Analys och utveckling av organisation och verksamhet, planering och genomförande av omorganisationer, konfliktlösning, förbättring av arbetsklimat och stresshantering på organisationsnivå är exempel på situationer där den externa konsulten med en begränsad insats kan tillföra värdefull information och praktiska idéer.