Parterapi

Om det du vill förändra i ditt liv framför allt är en specifik relation kan det vara en poäng att gå i parterapi tillsammans med personen i fråga. Oftast handlar det om en parrelation, men även förälder/barn-relationer, vänskapsrelationer och arbetsrelationer går att arbeta med på liknande sätt. Tillsammans utforskar vi ert kommunikationsmönster, tydliggör vad som händer och undersöker alternativa beteenden. En förutsättning är förstås att båda parter vill jobba med relationen.

Jämfört med individuella samtal behöver man mer tid för att alla ska få komma till tals, så jag brukar rekommendera 90 minuter per samtal.

Första samtalet är till för att samtliga parter ska få bedöma om jag är rätt person för jobbet. Båda parter får ge sin version av svårigheterna samt prata med varandra och jag återkopplar vad jag uppfattat under samtalet och hur jag tror att relationen skulle kunna utvecklas. Ofta behövs ytterligare något samtal för att vi ska få en tydligare bild av svårigheterna och hur vi skulle kunna lägga upp ett gemensamt arbete. Vi formulerar mål, bestämmer hur tätt vi ska ses och under hur lång tid. Det vanligaste är att man ses en gång i veckan tills vidare och löpande utvärderar kontakten. Ibland kan man få snabba resultat, men relationer är ofta komplicerade och man kan räkna med att man behöver åtminstone tio till tjugo samtal för att åstadkomma en varaktig förändring. Man ska också vara medveten om att en parterapi inte alltid leder till en förbättrad relation, utan att den också kan göra det tydligt att någon eller båda vill gå skilda vägar. Men även i detta fall kan det vara meningsfullt att båda parter får hjälp att förstå varför, och vad man kan lära sig av erfarenheten.

Mer om hur jag arbetar kan du läsa under allmänt.

Boka ett första möte på tel. 08-4444 333 eller skicka formuläret nedan!