Personalhandledning 

Till skillnad från teamutveckling, vars främsta mål är ett mer välfungerande team, så är personalhandledningens mål att varje medarbetare ska utvecklas i sin professionella roll, både i förhållande till individuella arbetsuppgifter och i förhållande till kollegor. Min strävan är att handledningsgruppen utvecklas till att bli ett lärande system, inom vilket varje medarbetare utvecklar både generell kunskap och färdighet gällande kommunikation och roller, men också en utökad kompetens i förhållande till specifika arbetsuppgifter.

Personalhandledning sker vanligen över tid, t.ex. en halvdag i månaden.