Professionella samtal – samtalsmetodik

Förmågan att styra ett tvåpartssamtal så att båda parter får ut så mycket som möjligt av samtalet är central för många yrkesgrupper, exempelvis chefer, terapeuter, lärare och socialarbetare. I mina utbildningar fokuserar jag på hur man etablerar en samarbetsrelation och hjälper den andre att få perspektiv på sin situation och använda sin energi för att uppnå sina mål.