Telefon- eller internetbaserad terapi

Att träffas öga mot öga har flera fördelar jämfört med att höras per telefon eller internet. Bland annat får man tillgång till en mycket större del av den ickeverbala kommunikationen, som ofta är en nyckel till att förstå de svårigheter man söker hjälp för. En annan fördel är sekretessen, som är betydligt sämre på telefon och internet. I vissa fall kan det dock vara svårt att träffas fysiskt på grund av det geografiska avståndet eller ett fysiskt handikapp och då är telefon eller internet (Skype) ett bra alternativ. Internet har fördelen att man kan använda webkamera, vilket ger en del ickeverbal information. Telefon har fördelen av att vara tekniskt mer tillförlitligt. Du väljer själv om du vill ses via internet eller höras via telefon.

En förutsättning är förstås att den tekniska utrustningen fungerar tillfredsställande. Risken finns att en del av samtalstiden går bort på grund av tekniska problem, vilket kan vara frustrerande dels eftersom du betalar även för den tiden, dels för att det stoppar upp flödet i samtalet. Men så snart du anser att samtalskvaliteten är otillräcklig kan du avbryta samtalet och betalar då enbart för den tid som gått.

I övrigt gäller samma principer som beskrivs under individuella samtal.

Boka ett första samtal via tel. 08-4444 333 eller skicka formuläret nedan!